Nasza praca, to nie tylko prognozy:

Aktualne rekomendacje

Prezentujemy rekomendacje dla władz krajowych, regionalnych i zwykłych obywateli - jak działać, by pandemia wygasła?

Ankieta badawcza

Razem z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego badamy Wasze zachowania, aby lepiej modelować przebieg pandemii. Jeśli chcesz pomóc - wypełnij ankietę!

Ocena indywidualnego ryzyka COVID-19

Interesuje Cię oszacowanie indywidualnego prawdopodobieństwa warunkowego śmierci lub hospitalizacji? Członkowie grupy MOCOS zbudowali model ryzyka na podstawie danych z pierwszej połowy roku.

Polsko-niemiecki HUB prognoz COVID-19

Model grupy MOCOS jest częścią German & Polish COVID-19 Forecast HUB. Znajdziesz tam prognozy rozwoju epidemii na najbliższe 4 tygodnie dla Polski.

Analizy

Ocena skuteczności strategii “Testuj, Trop, Redukuj” w wygaszaniu epidemii

2020-05-15

Analiza wpływu podjęcia jednoczesnych działań w trzech kierunkach: 1) testowania (Testuj), 2) śledzenia kontaktów (Trop) i 3) redukcji kontaktów (Redukuj) na położenie krzywej krytycznej oraz rozwój epidemii.

Symulacje wpływu testowania oraz użycia aplikacji na powstrzymanie epidemii w Polsce

2020-10-31

Wpływ zwiększonej wykrywalności przypadków o lekkim przebiegu oraz użycia aplikacji do śledzenia kontaktów na końcowy odsetek procentowy zakażonych w populacji, na przykładzie symulowanej populacji Wrocławia.

Symulacja trzeciej fali

2020-12-18

Prognoza długoterminowa rozwoju pandemii w sytuacji rozluźnienia restrykcji w zależności od stopnia osłabienia restrykcji

Współczynnik K liczby osób przebywających w kwarantannie do liczby osób aktywnie chorych

2020-12-18

Współczynnik ten informuje, jak szerokie grono osób jest objęte kwaratanną w przypadku wykrycia pozytywnego przypadku zachorowań. Im mniejszy jest współczynnik, tym ściślejsze grono osób objętych kwarantanną. Obecnie obserwowana redukcja współczynnika spadła poniżej poziomu 1, co oznacza że aktywnych przypadków jest więcej niż osób na kwarantannie.

Symulacja efektu badań przesiewowych na poziomie powiatów

2020-12-18

Przedstawiamy wyniki stosowania różnych scenariuszy testów przesiewowych w populacji miejskiej.

Symulacja trzeciej fali

2020-12-18

Prognoza długoterminowa rozwoju pandemii w sytuacji rozluźnienia restrykcji w zależności od stopnia osłabienia restrykcji

Łączna tygodniowa liczba zgonów w Polsce

2020-12-18

Poniższy wykres przedstawia statystyki zgonów na bazie danych z urzędu statystycznego oraz od zespołu biqdata.pl (dla tygodni 49 i 50).

Wskaźnik reprodukcji R dla Polski

2021-04-16

Wskaźnik R pokazuje, jaka jest zaraźliwość - ile osób może zarazić jeden pacjent, w którego stwierdzono zakażenie COVID-19.

R a odporność, szkoły i przedszkola

2021-04-16

Przedstawiamy analizę wpływu poziomu immunizacji, zamknięcia przedszkoli oraz szkół na wskaźnik R

Prognoza długoterminowa czwartej fali

2021-11-15

Czwarta fala rozpoczęła się w lipcu 2021 r., kiedy to epidemia zmieniła się z podkrytycznej w nadkrytyczną. Prognozujemy jej długoterminowy przebieg.