COVID-19 Invidivual Risk Assessment

Członkowie grupy MOCOS opracowali aplikację estymującą indywidualne ryzyko hospitalizacji lub zgonu.

W razie problemu z funkcjonowaniem suwaka wieku zachęcamy do skorzystania z aplikacji pod linkiem:

https://crs19.pl/