Zespół MOCOS

Grupa MOCOS (MOdelling COronavirus Spread) to międzynarodowy interdyscyplinarny zespół naukowców zajmujący się modelowaniem epidemii COVID-19.

prof. Anna Gambin

prof. Anna Gambin

MOCOS Polska

Profesor Anna Gambin jest prodziekanem ds. badań i współpracy międzynarodowej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego . W swojej pracy naukowej zajmuje się matematycznym modelowaniem procesów molekularnych oraz efektywnymi algorytmami analizy danych biomedycznych. Ostatnio jej badania koncentrują się na metodach obliczeniowych wspomagających diagnostykę medyczną w oparciu o dane genomowe i proteomiczne.

dr inż. Agata Migalska

dr inż. Agata Migalska

MOCOS Polska

Doktorat z informatyki obroniła na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Zawodowo zajmuje się analizą danych nieuporządkowanych za pomocą metod statystycznych oraz technik sztucznej inteligencji.

dr hab. Barbara Adamik

dr hab. Barbara Adamik

MOCOS Polska

Adiunkt w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zajmuje się chorobami zakaźnymi, sepsą i zespołem dysfunkcji wielonarządowej.

dr hab. Barbara Pabjan

dr hab. Barbara Pabjan

MOCOS Polska

Socjolog, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się badaniem społecznych reakcji na epidemię koronawirusa (zróżnicowaniem postrzegania poziomu zagrożenia, stosowaniem środków prewencyjnych).

mgr Dubhe Joy S. Carmen

mgr Dubhe Joy S. Carmen

MOCOS Phillipines

Starszy specjalista ds. badań naukowych w Zakładzie Nauki i Technologii, zatrudniony w MSU - Iligan Institute of Technology na Filipinach oraz członek Grupy Badawczej Matematyki Stosowanej i Statystyki przy Premier Research Institute of Science and Mathematics (PRISM). Jej zainteresowania badawcze obejmują teorię odpowiedzi na pytania oraz bioinformatykę.

prof. Ewaryst Rafajlowicz

prof. Ewaryst Rafajlowicz

MOCOS Polska

Pracuje w Katedrze Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska. Zajmuje się procesami z czasowo-przestrzenną dynamiką oraz uczeniem sterowania na podstawie sekwencji obrazów.

dr hab. Ewa Szczurek

dr hab. Ewa Szczurek

MOCOS Polska

Adiunkt na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na pograniczu informatyki, nauki maszynowej i biologii molekularnej.

prof. Ewa Skubalska-Rafajlowicz

prof. Ewa Skubalska-Rafajlowicz

MOCOS Polska

Pracuje w Katedrze Informatyki Technicznej, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska. Obszar jej badań obejmuje analizę, przetwarzanie i wykrywanie zmian w dużych zbiorach danych i obrazach oraz uczenie sieci neuronowych.

mgr Gabriel C. Engcong

mgr Gabriel C. Engcong

MOCOS Phillipines

Pracownik naukowy w Zakładzie Matematyki i Statystyki MSU-Iligan Institute of Technology (MSU-IIT) oraz członek Grupy Badawczej Matematyki Stosowanej i Statystyki Premier Research Institute of Science and Mathematics (PRISM). Jego zainteresowania badawcze obejmują uczenie się maszynowe i analizę szeregów czasowych.

mgr John Alfred M. Liwanag

mgr John Alfred M. Liwanag

MOCOS Phillipines

Pracownik naukowy w Zakładzie Matematyki i Statystyki MSU-Iligan Institute of Technology (MSU-IIT). Jest członkiem Grupy Badawczej Matematyki Stosowanej i Statystyki przy Premier Research Institute of Science and Mathematics (PRISM) MSU-IIT. Jego zainteresowania badawcze to statystyka przestrzenna i projekty eksperymentalne.

prof. Jan Pablo Burgard

prof. Jan Pablo Burgard

MOCOS Niemcy

Profesor Uniwersytetu w Trewirze w dziedzinie statystyki, ekonometrii i data science. Jego główne zainteresowania badawcze to metody estymacji regionalnej, obsługa błędów w zmiennych w modelach statystycznych oraz opracowywanie dostosowanych do potrzeb rozwiązań ilościowych dla interdyscyplinarnych problemów empirycznych.

mgr Johniel Babiera

mgr Johniel Babiera

MOCOS Phillipines

Pracownik naukowy w Zakładzie Matematyki i Statystyki MSU-Iligan Institute of Technology (MSU-IIT). Jest członkiem Grupy Badawczej Matematyki Stosowanej i Statystyki przy Premier Research Institute of Science and Mathematics (PRISM) MSU-IIT. Jego zainteresowania badawcze to analiza i modelowanie statystyczne, przetwarzanie języka naturalnego i uczenie się maszynowe.

prof. Jinky B. Bornales

prof. Jinky B. Bornales

MOCOS Phillipines

Wicekanclerz ds. badań i rozbudowy oraz członek wydziału Wydziału Fizyki MSU-Iligan Institute of Technology na Filipinach. Jest członkiem Zespołu Badań Nauk Teoretycznych przy Premier Research Institute of Science and Mathematics (PRISM) MSU-IIT. Jej zainteresowania badawcze obejmują funkcjonalną całkę szumu białego i polimery modelowane przez frakcyjny Ruch Browna.

mgr Jennifer Joyce M. Montemayor

mgr Jennifer Joyce M. Montemayor

MOCOS Phillipines

Pracownik naukowy w Zakładzie Informatyki w MSU-Iligan Institute of Technology (MSU-IIT). Jest członkiem Zespołu Badawczego Matematyki Stosowanej i Statystyki przy Premier Research Institute of Science and Mathematics (PRISM) MSU-IIT. Jej zainteresowania badawcze obejmują obliczenia ewolucyjne, dobór funkcji i uczenie się maszynowe.

mgr inż. Marcin Bodych

mgr inż. Marcin Bodych

MOCOS Polska

Absolwent kierunków Automatyka i Robotyka oraz Matematyka na Politechnice Wrocławskiej. Zajmuje się zawodowo uczeniem maszynowym i technikami sztucznej inteligencji w kontekście analizy obrazów i tekstu. Naukowo pracuje nad rozprawą doktorską pod tytułem Agent based models for language evolution (Agentowe modele ewolucji języka) pod nadzorem prof. Tylla Krügera.

dr inż. Marek Bawiec

dr inż. Marek Bawiec

MOCOS Polska

Prowadzi działalność badawczą oraz dydaktyczną na Wydziale Elektroniki i jest pracownikiem Katedry Informatyki Technicznej. Obronił tytuł doktora nauk technicznych z zakresu informatyki i zajmował się syntezą funkcji logicznych. Poza zaangażowaniem się w pracę w grupie MOCOS na co dzień zajmuje się technologiami umożliwiających działanie tak zwanego Internetu Rzeczy oraz między innymi rozwojowi symulatora rozrostu komórek rakowych SimBad.

dr Michał Startek

dr Michał Startek

MOCOS Polska

Zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się wysokowydajnymi algorytmami w naukach o życiu, obliczeniowymi aspektami spektrometrii mas, i algorytmiką symulacji stochastycznych. W przeszłości zajmował się rozwojem systemu opartego o sztuczną inteligencję, pozwalającego automatycznie projektować ścieżki syntezy w chemii organicznej, matematycznym oraz opartym o systemy agentowe modelowaniem rozprzestrzeniania się ruchomych elementów genetycznych w populacjach, oraz bioinformatycznymi analizami genomu ludzkiego.

prof. Przemysław Biecek

prof. Przemysław Biecek

MOCOS Polska

Profesor nadzwyczajny na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się modelowaniem prognostycznym dużych i złożonych danych, ich wizualizacją i możliwością interpretacji modeli. Entuzjasta i główny programista narzędzi i metod DrWhy.AI do analizy modeli objaśniających.

dr inż. Piotr Szymański

dr inż. Piotr Szymański

MOCOS Polska

Assistant Professor at the Department of Computational Intelligence at the Wrocław University of Science and Technology. Professionally involved in data analysis, statistical reasoning, machine learning and artificial intelligence techniques. He is an alumni of the Top 500 Innovators program at Stanford University.

dr Piotr Sobczyk

dr Piotr Sobczyk

MOCOS Polska

Doktorat z matematyki, dotyczący redukcji wymiaru danych, obronił na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Zawodowo, jako data scientist, zajmuje się analizą, modelowaniem i wizualizacją danych.

dr inż. Radosław Idzikowski

dr inż. Radosław Idzikowski

MOCOS Polska

Adiunkt w Katedrze Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania Politechniki Wrocławskiej. W pracy naukowej zajmuje się problemami optymalizacji dyskretnej, w szczególności szeregowaniem zadań.

dr Randy L. Caga-anan

dr Randy L. Caga-anan

MOCOS Phillipines

Naukowiec, przewodniczący Katedry Matematyki i Statystyki MSU-Iligan Institute of Technology na Filipinach. Członek Grupy Systemów Kompleksowych uniwersytetu, który zaczynał od czystej matematyki, a obecnie zajmuje się modelowaniem matematycznym chorób zakaźnych.

dr Ruth P. Serquiña

dr Ruth P. Serquiña

MOCOS Phillipines

Pracownik naukowy w Zakładzie Matematyki i Statystyki MSU-Iligan Institute of Technology (MSU-IIT). Jej badania koncentrują się na matematycznym modelowaniu systemów ekologicznych oraz na systemach dynamicznych.

prof. Thomas Götz

prof. Thomas Götz

MOCOS Niemcy

Profesor matematyki stosowanej na Uniwersytecie w Koblencji-Landau. Jego badania koncentrują się na modelowaniu matematycznym i epidemiologii matematycznej. Od dziesięciu lat matematyk pracuje z kolegami z Kaiserslautern, a także z Portugalii i różnych krajów azjatyckich nad matematycznymi aspektami rozprzestrzeniania się chorób.

prof. Tyll Krüger

prof. Tyll Krüger

MOCOS founder

Profesor w Katedrze Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania Politechniki Wrocławskiej. Zawodowo zajmuje się modelowaniem matematycznym w medycynie i biologii, procesami stochastycznymi, sieciami złożonymi i systemami dynamicznymi. Absolwent Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, doktorat uzyskał na Uniwersytecie w Bielefeld.

mgr inż. Tomasz Ożański

mgr inż. Tomasz Ożański

MOCOS Polska

Doktorant na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W pracy naukowej zajmuje się stochastycznymi układami ze złożonymi oddziaływaniami, w tym modelowaniem epidemii. W pracy zawodowej zajmuje się przetwarzaniem obrazów i uczeniem maszynowym.

dr Viktor Bezborodov

dr Viktor Bezborodov

MOCOS Polska

Matematyk zawodowo zajmujący się probabilitstyką i modelowaniem rozprzestrzeniania infekcji. Pracownik Università degli Studi di Verona

dr hab. Wolfgang Bock

dr hab. Wolfgang Bock

MOCOS Niemcy

Członek grupy Technomatematycznej na Uniwersytecie Technicznym w Kaiserslautern. Jego obecne cele badawcze to modelowanie systemów o oddziaływaniach nielokalnych i powiązanymi ułamkowymi S(P)DE.

dr Wojciech Rafajlowicz

dr Wojciech Rafajlowicz

MOCOS Polska

Pracuje w Katedrze Informatyki Technicznej, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska. W swoich badaniach skupia się na problemach uczenia i optymalizacji sekwencji decyzji.

dr Yashika Jayathunga

dr Yashika Jayathunga

MOCOS Germany

Absolwent Uniwersytetu w Kaiserslautern, który obecnie pracuje jako pracownik naukowy na Uniwersytecie w Koblencji-Landau. Jej badania koncentrują się na modelowaniu matematycznym i epidemiologii matematycznej.