Nasze Analizy

Grupa MOCOS (MOdelling COronavirus Spread) to międzynarodowy interdyscyplinarny zespół naukowców zajmujący się modelowaniem epidemii COVID-19.

Prognoza długoterminowa czwartej fali

Czwarta fala rozpoczęła się w lipcu 2021 r., kiedy to epidemia zmieniła się z podkrytycznej w nadkrytyczną. Prognozujemy jej długoterminowy przebieg.

R a odporność, szkoły i przedszkola

Przedstawiamy analizę wpływu poziomu immunizacji, zamknięcia przedszkoli oraz szkół na wskaźnik R

Wskaźnik reprodukcji R dla Polski

Wskaźnik R pokazuje, jaka jest zaraźliwość - ile osób może zarazić jeden pacjent, w którego stwierdzono zakażenie COVID-19.

Łączna tygodniowa liczba zgonów w Polsce

Poniższy wykres przedstawia statystyki zgonów na bazie danych z urzędu statystycznego oraz od zespołu biqdata.pl (dla tygodni 49 i 50).

Symulacja trzeciej fali

Prognoza długoterminowa rozwoju pandemii w sytuacji rozluźnienia restrykcji w zależności od stopnia osłabienia restrykcji

Symulacja efektu badań przesiewowych na poziomie powiatów

Przedstawiamy wyniki stosowania różnych scenariuszy testów przesiewowych w populacji miejskiej.

Współczynnik K liczby osób przebywających w kwarantannie do liczby osób aktywnie chorych

Współczynnik ten informuje, jak szerokie grono osób jest objęte kwaratanną w przypadku wykrycia pozytywnego przypadku zachorowań. Im mniejszy jest współczynnik, tym ściślejsze grono osób objętych kwarantanną. Obecnie obserwowana redukcja współczynnika spadła poniżej poziomu 1, co oznacza że aktywnych przypadków jest więcej niż osób na kwarantannie.

Symulacje wpływu testowania oraz użycia aplikacji na powstrzymanie epidemii w Polsce

Wpływ zwiększonej wykrywalności przypadków o lekkim przebiegu oraz użycia aplikacji do śledzenia kontaktów na końcowy odsetek procentowy zakażonych w populacji, na przykładzie symulowanej populacji Wrocławia.

Ocena skuteczności strategii “Testuj, Trop, Redukuj” w wygaszaniu epidemii

Analiza wpływu podjęcia jednoczesnych działań w trzech kierunkach: 1) testowania (Testuj), 2) śledzenia kontaktów (Trop) i 3) redukcji kontaktów (Redukuj) na położenie krzywej krytycznej oraz rozwój epidemii.