biqdata.pl (dla tygodni 49 i 50)."> biqdata.pl (dla tygodni 49 i 50).">

Zielona krzywa to oczekiwana liczba zgonów w oparciu o statystyki zakażeń, przyjmująca że: 0.002 zakażonych jest raportowanych jako zgony w tym samym tygodniu co diagnoza, 0.006 w kolejnym, 0.008 po dwóch tygodniach a 0.006 po trzech tygodniach (co daje 2.2 procent zgonów). Chodzi o odstęp od diagnozy do pojawiania się w statystykach, na co składa się okres od diagnozy do zgonu i od zgonu do znalezienia się w statystykach. Fakt że pokrywa się ona z niebieską krzywą (liczbą zgonów covidowych) sugeruje, że statystyki zakażeń i zgonów covidowych są spójne.

Możemy z tego wykresu odczytać, że w pierwszych 50 tygodniach 2020 roku mieliśmy 448 tysięcy zgonów, czyli o 83 tysiące więcej niż średnio w poprzednich latach (średnia 365 tysięcy z pierwszych 50 tygodni). Z tego kowidowych zgonów jest trochę ponad 22 tysiące.

Czyli ponad 2.5 razy więcej jest zgonów niekowidowych niż kowidowych a co więcej zgony nadmiarowe niekowidowe występują przed kowidowymi.

Rekomendacja: Kluczowe jest zbadania tych nadmiarowych niekowidowych przyczyn zgonów. W tym celu należy zbadać statystykę przyczyn zgonów w październiku i listopadzie.

Jeżeli byłoby to trudne w skali całego kraju to należy przynajmniej zbadać taką statystykę w powiatach gdzie zaobserwowano nadmiarową liczbę zgonów.