Raporty

2020-10-04

Raport dot. stanu epidemii

Epidemia w Polsce znajduje się w fazie szybkiego wzrostu. Sytuacja epidemiologiczna we Wrocławiu jest lepsza niż sytuacja epidemiologiczna w skali województwa bądź kraju, jednak z uwagi na początek roku akademickiego i gorsze warunki pogodowe należy bacznie śledzić jej rozwój: liczbę dziennych zarejestrowanych przypadków, liczbę osób wymagających hospitalizacji, w tym respiratorów, oraz liczbę zgonów. – to główne wnioski z modelowania epidemiologicznego wrocławskich naukowców z grupy MOCOS.

2020-06-04

Raport dot. stanu epidemii

Epidemia w Polsce znów rośnie, a ogniska zakażeń pojawiają się jak grzyby po deszczu. Kontakty w miejscu zamieszkania i pracy stanowią główne źródła zakażeń, a udział zakażeń w miejscu pracy będzie prawdopodobnie wzrastać w przyszłości. Na Dolnym Śląsku przyrost nowych zakażonych jest z każdym dniem coraz mniejszy, daleko nam jednak do braku nowych zakażeń. Epidemia we Wrocławiu również powoli wygasa, ale mamy tylko 10% szans na jej zakończenie przed nowym rokiem szkolnym. Dla Polski i Dolnego Śląska prognozy nie dają nawet tak niewielkich szans na koniec epidemii przed wrześniem. – to główne wnioski z modelowania epidemiologicznego wrocławskich naukowców z grupy MOCOS.

2020-05-13

Raport dot. stanu epidemii

Epidemia w Polsce i we Wrocławiu prawdopodobnie ciągle jeszcze rośnie, choć tempo wzrostu spadło. Na Dolnym Śląsku tempo wzrostu jest wyższe, niż w stolicy regionu czy w całym kraju. Ciągle jednak liczba nowych przypadków jest zbyt wysoka by rezygnować z ograniczenia kontaktów, ponieważ szybko możemy wrócić do gwałtownego wzrostu epidemii – to główne wnioski z modelowania epidemiologicznego wrocławskich naukowców z grupy MOCOS

2020-04-28

Raport dot. otwarcia szkół w Berlinie

Jeśli kontakty 15-18-latków w szkole zmniejszy się do 18 procent, w ciągu 300 dni zarażonych zostanie około 7800 berlińczyków, a w sumie umrze 156. Odejmując od tej liczby jest około 5500 zarażonych i 128 martwych, co również nastąpiłoby bez zamykania szkół. Jeśli jednak w tym przedziale wiekowym, tj. 8 zamiast 10 kontaktów, dojdzie do redukcji kontaktów do 80 procent, to prawie trzydzieści razy więcej berlińczyków, ok. 200.000, zostanie zarażonych, a ok. 3000 osób umrze. Nawet połowa kontaktów licealistów (48 procent) nadal będzie prowadzić do około 2700 zabitych i 185 000 zarażonych osób. Otwarcie szkół i życia publicznego jest naszym zdaniem na tym etapie przedwczesny.

2020-04-21

Studium przypadku dotyczące otwarcia MSU-IIT

Symulacje wskazują, że otwarcie MSU-IIT może prowadzić do superrozprzestrzenienia się, jeśli nie będzie połączone ze ścisłymi środkami higieny i dystansu społecznego, które zmniejszają liczbę wtórnych zakażeń. Oczekuje się również, że wskaźnik kontaktów z uczniami w MSU-IIT jest wyższy niż w pozostałej części populacji z powodu nauczania w klasach i laboratoriach. Nawet zwiększona odporność nie zapobiega masowemu wybuchowi epidemii. Im bardziej odporność jest zbudowana, tym mniej intensywne jest rozprzestrzenianie się choroby z MSU-IIT na miasto. Zdecydowanie sugerujemy monitorowanie postępu COVID-19 podczas osłabienia blokady po 30 kwietnia 2020 r. przed otwarciem MSU-IIT. Ponadto zalecamy podjęcie zdecydowanych działań społecznych i higienicznych w celu złagodzenia rozprzestrzeniania się choroby.

2020-04-21

Raport dot. stanu epidemii

Ograniczanie kontaktów międzyludzkich, szybsza weryfikacja historii kontaktów zakażonych osób, więcej testów wśród pacjentów z łagodnymi objawami koronawirusa – to główne rekomendacje wrocławskich naukowców z zespołu MOCOS, aby przyspieszyć koniec epidemii

2020-04-20

Raport dot. otwarcia szkół w Nadrenii-Palatynacie

Mikrosymulacje dla Nadrenii-Palatynatu na podstawie naszego modelu dają silne wskazania, że otwarcie szkół wraz z relaksacją redukcji kontaktu może być bezpiecznie przeprowadzone tylko przy bardzo wysokiej odporności. Otwarcie szkoły dla poszczególnych klas jest możliwe przy zachowaniu silnych zasad higieny i społecznego dystansu, jeśli reszta populacji również będzie przestrzegała bardzo silnej redukcji kontaktów i zostanie zapewnione znaczne uodpornienie. Otwarcie szkół i życia publicznego jest naszym zdaniem na tym etapie przedwczesny.

2020-04-05

Raport dot. stanu epidemii

W różnych mediach toczy się debata na temat osłabienia środków społecznego dystansu. W tym sprawozdaniu technicznym pokazujemy na przykładzie miasta Iligan na Filipinach, że aby nie przekroczyć możliwości systemu opieki zdrowotnej, konieczne jest ograniczenie zewnętrznych kontaktów domowych. Ponadto strategia łagodzenia skutków nie jest zalecana, ponieważ nie da się wystarczająco dobrze dostroić społecznego dystansu. Symulujemy również, jak można wykorzystać masowe testy połączone ze śledzeniem kontaktów w uzupełnieniu do środków dotyczących zdystansowania społecznego.