Na potrzeby porównania różnych efektywności redukcji kontaktów z uwagi na planowane rozluźnienie restrykcji przygotowaliśmy serię symulacji uwzględniających niepewność docelowego poziom redukcji kontaktów. Symulacje przeprowadzono dla jednego z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy na ten moment, zakładającego prawdopodobieństwo wyśledzenia chorego poprzez śledzenie kontaktów określone na 20% oraz dla wartości prawdopodobieństwa apriori diagnozowania przypadków o lekkim przebiegu na 30%.

Poniższe scenariusze mogą pomóc w rozważnym planowaniu rozluźnienia restrykcji po 17 stycznia.

Scenariusze zostały uporządkowane od najbardziej pesymistycznego zakładającego powrót do sytuacji mniej więcej sprzed początku listopada do najbardziej optymistycznego zakładającego utrzymanie obowiązujących teraz restrykcji. Symulacje powstały zakładając w uproszczeniu, że rozluźnione restrykcje zostaną utrzymane na jednakowym poziomie (a więc scenariusze te nie uwzględniają ewentualnego powrotu do bardziej restrykcyjnych ograniczeń w ciągu 2021 roku).

Symulacja rozwoju pandemii w Polsce po 16.12.2020 z dopasowaniem do okresu 16.11-16.12.2020.