Wskaźnik reprodukcji R w rozbiciu na województwa z 2021-04-16 00:00:00 +0200

Jeśli wskaźnik wynosi więcej niż 1, to oznacza, że jeden chory zaraża więcej niż jedną osobę, a tym samym można mówić, że epidemia wciąż się rozwija. Gdy współczynnik R wynosi poniżej 1, to znak, że epidemia wygasa i coraz mniej ludzi zaraża się od siebie. Oszacowanie efektywnego R dla Polski i województw zostały uzyskane we współpracy z grupą z Technische Universitaet Ilmenau.

Wskaźnik reprodukcji R w rozbiciu na powiaty z 2021-04-16 00:00:00 +0200