Przyjmujemy, że testowanie wykrywa osoby objawowe z prawdopodobieństwem 80%. Scenariusz obejmuje swobodny rozwój epidemii, a następnie ograniczenie kontaktów o wybraną wartość. Zastosowanie badań przesiewowych jest porównywane ze scenariuszem bazowym, w którym nie wykonuje się badań przesiewowych.

Wpływ zastosowania badań przesiewowych 5 tygodni po ogłoszeniu lockdownu ograniczającego kontakty o 69% (blisko wartości krytycznej) na liczbę wykryć i zarażeń. Łączna liczba zarażeń w przypadku stosowania badań przesiewowych wyniosła 8,5%, a w przypadku braku — 10,8% całej populacji. Liczba wykryć odpowiednio 6%, 7,5% populacji.
Wpływ zastosowania dwóch badań przesiewowych w odstępie dwóch tygodni, z których pierwsze nastąpiło 5 tygodni po po ogłoszeniu lockdownu ograniczającego kontakty o 69% (blisko wartości krytycznej) na liczbę wykryć i zarażeń. Łączna liczba zarażeń w przypadku stosowania badań przesiewowych wyniosła 6,5%, a liczba wykryć 4,8% populacji
Wpływ zastosowania badań przesiewowych 5 tygodni po ogłoszeniu lockdownu ograniczającego kontakty o 72% (blisko wartości krytycznej) na liczbę wykryć i zarażeń. Łączna liczba zarażeń w przypadku stosowania badań przesiewowych wyniosła 2,8%, a w przypadku braku — 4,7% całej populacji. Liczba wykryć odpowiednio 2,8%, 3,3% populacji.