Wskaźnik reprodukcji R

Jeśli wskaźnik wynosi więcej niż 1, to oznacza, że jeden chory zaraża więcej niż jedną osobę, a tym samym można mówić, że epidemia wciąż się rozwija. Gdy współczynnik R wynosi poniżej 1, to znak, że epidemia wygasa i coraz mniej ludzi zaraża się od siebie.

Jaki poziom immunizacji jest potrzebny?

Na rysunku nr 1 porównujemy jak wygląda spadek wskaźnika R w gospodarstwa domowych, w zależności od struktury gospodarstw domowych w Polsce i w Niemczech. Aby utrzymać pożądany R < 1. w przypadku obu krajów konieczne będzie osiągnięcie immunizacji na poziomie 80%.

Rysunek 1. Porównanie wpływu immunizacji na R na poziomie gospodarstw domowych. Czarna linia - Polska, zielona linia - Niemcy

Wpływ otwarcia placówek edukacyjnych na R

Rysunek 2. Rysunek 3.