Przeprowadziliśmy krótkoterminowe modelowanie rozwoju pandemii. Prognozujemy rozwój pandemii przy założeniu zwiększonej transmisji COVID-19 od września.