Przeprowadziliśmy krótkoterminowe modelowanie rozwoju pandemii przy założeniu zachowania aktualnej dynamiki epidemii.

Rysunek 1. Krótkoterminowa prognoza rozwoju pandemii po 2 sierpnia 2021.