Przeprowadziliśmy krótkoterminowe modelowanie rozwoju pandemii przy założeniu zachowania aktualnej dynamiki epidemii. Zakładamy stabilizację liczby diagnozowanych przypadków, których źródło jest zdominowane przez importowanie zakażeń z wycieczek wakacyjnych.

Rysunek 1. Krótkoterminowa prognoza rozwoju pandemii po 12 lipca 2021.