Przeprowadziliśmy krótkoterminowe modelowanie rozwoju pandemii przy założeniu zachowania aktualnej dynamiki epidemii - założyliśmy R efektywne: 0.54-0.79. Na końcu okresu prognozy zakładamy większą niepewność ze względu na wariant indyjski.

Rysunek 1. Krótkoterminowa prognoza rozwoju pandemii po 24 maja 2021 przy wysokiej niepewności ograniczenia kontaktów.