Przeprowadziliśmy krótkoterminowe modelowanie rozwoju pandemii przy założeniu zachowania aktualnej dynamiki epidemii - założyliśmy R efektywne: 0.54-0.79.

Rysunek 1. Krótkoterminowa prognoza rozwoju pandemii po 17 maja 2021 przy wysokiej niepewności ograniczenia kontaktów.