Przeprowadziliśmy krótkoterminowe modelowanie rozwoju pandemii przy założeniu zachowania aktualnej dynamiki epidemii - założyliśmy R efektywne: 0.54-0.79.

Rysunek 1. Krótkoterminowa prognoza rozwoju pandemii po 3 maja 2021 przy wysokiej niepewności ograniczenia kontaktów.