Przeprowadziliśmy krótkoterminowe modelowanie rozwoju pandemii przy założeniu zachowania aktualnej dynamiki epidemii i dużej niepewności co do skuteczności obostrzeń - założyliśmy liczbę kontaktów wahającą się w przedziale 40%-80% kontaktów sprzed restrykcji.

Rysunek 1. Krótkoterminowa prognoza rozwoju pandemii po 19 kwietnia 2021 przy wysokiej niepewności ograniczenia kontaktów.