Przeprowadziliśmy krótkoterminowe modelowanie rozwoju pandemii przy założeniu zachowania aktualnej dynamiki epidemii. Modelowania uwzględniają decyzje z 17 marca 2021 o rozszerzeniu obostrzeń na całą Polskę od 20 marca do 9 kwietnia. Analizujemy wpływ trzech scenariuszy zakresu redukcji kontaktów w stosunku do okresu sprzed ograniczeń:

  • wysokiej skuteczności obostrzeń (kolor żółty, spadek liczby kontaktów o 30-60%)
  • średniej skuteczności (kolor niebieski, spadek liczby kontaktów o 20-60%)
  • niskiej skuteczności (kolor zielony, spadek liczby kontaktów o 20-40%)
Rysunek 1. Krótkoterminowa prognoza rozwoju pandemii po 29 marca 2021 dla wysokiej skuteczności obostrzeń w redukcji kontaktów.
Rysunek 2. Krótkoterminowa prognoza rozwoju pandemii po 29 marca 2021 dla średniej skuteczności obostrzeń w redukcji kontaktów.
Rysunek 3. Krótkoterminowa prognoza rozwoju pandemii po 29 marca 2021 dla niskiej skuteczności obostrzeń w redukcji kontaktów.