Przeprowadziliśmy krótkoterminowe modelowanie rozwoju pandemii przy założeniu zachowania aktualnej dynamiki epidemii. Ogłoszona dziś decyzja dotycząca rozszerzenia obostrzeń na całą Polskę od 20 marca do 9 kwietnia powinna wpłynąć na poprawę przedstawionych poniżej prognoz rozwoju epidemii. W następnej aktualizacji prognoz postaramy się uwzględnić ten czynnik.

Rysunek 1. Krótkoterminowa prognoza rozwoju pandemii po 15 marca 2021 (powyższe modelowanie nie uwzględnia decyzji z 17 marca 2021 o rozszerzeniu obostrzeń na całą Polskę od 20 marca do 9 kwietnia).