Przeprowadziliśmy krótkoterminowe modelowanie rozwoju pandemii przy założeniu, że nie zmieni się polityka aktualnych obostrzeń i będą dalej respektowane zasady ograniczenia kontaktów.

Rysunek 1. Krótkoterminowa prognoza rozwoju pandemii po 7 grudnia 2020.