Rozważamy wpływ efektu ograniczenia kontaktów na rozwój liczby zakażonych w czterech wariantach (redukcja o 47%, 50%, 60%, 67%). Zakładamy realistyczną zdolność Sanepidu do śledzenia kontaktów osób zakażonych, tj. że udaje się objąć na czas kwarantanną 40% kontaktów osób zakażonych.

Rysunek 1. Mapa parametrów - każda kratka oznacza kombinację dwóch parametrów symulacji: f - stopień redukcji kontaktów, b - skuteczność śledzenia kontaktów.

Niebieskim kolorem oznaczono pas kombinacji parametrów, które dopasowane są do obserwacji z ostatniego miesiąca: od 5 października do 5 listopada. Literami A, B, C oznaczono docelowe wartości parametrów w trzech scenariuszach, których wyniki prezentujemy na dalszych Rysunkach.

Scenariusz A odpowiada sytuacji, gdy efektywność wprowadzonych restrykcji będzie bardzo skuteczna. Scenariusz B odpowiada sytuacji, gdy wprowadzone restrykcje sprowadzą epidemię na linię krytyczną. Scenariusz C odpowiada sytuacji, gdy efektywność wprowadzonych restrykcji obniży intensywność kontaktów, ale w mniejszym stopniu niż scenariusze A czy B.

Kropkowaną linią oznaczono wariant uwzględniony w poniższej symulacji: zakładający realistyczną skuteczność śledzenia kontaktów na poziomie nie przekraczającym 40%.

Wariant A: realistyczne śledzenie kontaktów, istotna redukcja kontaktów - o co najmniej 67.5%.
Wariant B: realistyczne śledzenie kontaktów, umiarkowana redukcja kontaktów - o co najmniej 60%.
Wariant C: realistyczne śledzenie kontaktów, niska redukcja kontaktów - o co najmniej 52.5%.
Wariant D: realistyczne śledzenie kontaktów, bardzo niska redukcja kontaktów - o co najmniej 47.5%.