Epidemia w Polsce znajduje się w fazie wzrostu

Na podstawie przeprowadzonych analiz wnioskujemy, że epidemia znajduje się obecnie w fazie wzrostu. Wzrost ten obserwujemy nie tylko w naszym kraju, lecz również w innych krajach europejskich. Ma to prawdopodobnie związek z tym, że ze względu na pogodę oraz rozpoczęcie roku szkolnego coraz częściej przebywamy wewnątrz pomieszczeń, gdzie transmisja wirusa jest bardziej skuteczna.

Przy założeniu, że poziom kontaktów społecznych, wykrywalność przypadków o łagodnym przebiegu oraz skuteczność śledzenia kontaktów nie zmienią się, model z prawdopodobieństwem 50% wyznacza ponad 8000 nowych zdiagnozowanych dziennie na początku listopada 2020 (95% przedział ufności wynosi od ok. 4000 do ok. 20000 nowych zdiagnozowanych dziennie).

Rysunek 1. Prawdopodobne trajektorie dziennej liczby zdiagnozowanych w Polsce do 03/11/2020. Ciemnoniebieski obszar wyznaczony jest przez 50% obszar ufności, jasnoniebieski wyznaczony jest przez 95% obszar ufności, zaś czerwonymi przerywanymi liniami oznaczono minimalne i maksymalne wartości dla każdego z dni według modelu. Czarnymi kropkami zaznaczono obserwacje. Model wyznaczył symulacje rozwoju epidemii w Polsce w oparciu o dane z ostatniego miesiąca do 3 października 2020 włącznie. Trajektorie, na podstawie których wygenerowano obszary ufności, wygenerowano na podstawie modelu mikrosymulacyjnego z modułem śledzenia kontaktów.

Przy tych samych założeniach, z prawdopodobieństwem 50% liczba dziennych zgonów przekroczy 70 na początku listopada 2020 (95% przedział ufności wynosi od ok. 45 do ok. 180 zgonów).

Rysunek 2. Prawdopodobne trajektorie dziennej liczby zgonów w Polsce do 03/11/2020. Ciemnoniebieski obszar wyznaczony jest przez 50% obszar ufności, jasnoniebieski wyznaczony jest przez 95% obszar ufności, zaś czerwonymi przerywanymi liniami oznaczono minimalne i maksymalne wartości dla każdego z dni według modelu. Czarnymi kropkami zaznaczono obserwacje. Model wyznaczył symulacje rozwoju epidemii w Polsce w oparciu o dane z ostatniego miesiąca do 3 października 2020 włącznie. Trajektorie, na podstawie których wygenerowano obszary ufności, wygenerowano na podstawie modelu mikrosymulacyjnego z modułem śledzenia kontaktów.