Zmiany w rejestrowaniu przypadków zakażeń na covid-19 po 03/09/2020

W czwartek 03/09/2020 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany w rejestrowaniu przypadków zakażeń związane z innym podejściem do diagnostyki. Na twitterze napisali wtedy m. in.: “Będziemy testowali pacjentów objawowych, tych którzy wykazują podstawowe objawy #koronawirus”. Zmiany te przełożyły się na trend obserwowanej liczby zdiagnozowanych po 03/09/2020, co widać na poniższym rysunku:

Rys.1. Dzienna liczba zdiagnozowanych oraz średnie liczby zdiagnozowanych z 7 i 14 dni od 02/03/2020 do 10/09/2020.

W dalszej części raportu zamieszczono predykcje modelu MOCOS dotyczące tygodniowej i łącznej liczby przypadków śmierci i zachorowań na covid-19 w Polsce po uwzględnieniu zmian dotyczących raportowania przypadków w Polsce z dn. 3/09/2020. Predykcje zostały wygenerowane z naszego modelu na dzień 7/09/2020 i udostępnione na potrzeby projektu German and Polish COVID-19 Forecast Hub

Rys.2. Predykcje łącznej liczby zgonów w ciągu kolejnych 4 tygodni. W lewym górnym rogu zamieszczono punktowe predykcje modeli na dzień 2020-10-03. Model grupy MOCOS jako predykcję punktową wskazuje 2444 łącznie zgonów na dzień 2020-10-03. Wewnętrzna wiązka wyznaczona jest przez kwantyle 25%-75%, zaś zewnętrzna wiązka przez kwantyle 2.5%-97.5%
Rys.3. Predykcje tygodniowej liczby zgonów w ciągu kolejnych 4 tygodni. W lewym górnym rogu zamieszczono punktowe predykcje modeli na dzień 2020-10-03. Model grupy MOCOS jako predykcję punktową wskazuje 85 zgonów/tygodniowo w tygodniu kończącym się na dzień 2020-10-03. Wewnętrzna wiązka wyznaczona jest przez kwantyle 25%-75%, zaś zewnętrzna wiązka przez kwantyle 2.5%-97.5%
Rys.4. Predykcje łącznej liczby raportowanych przypadków zakażenia w ciągu kolejnych 4 tygodni. W lewym górnym rogu zamieszczono punktowe predykcje modeli na dzień 2020-10-03. Model grupy MOCOS jako predykcję punktową wskazuje 84302 łącznie zaraportowane przypadki zakażenia COVID-19 w Polsce na 2020-10-03. Wewnętrzna wiązka wyznaczona jest przez kwantyle 25%-75%, zaś zewnętrzna wiązka przez kwantyle 2.5%-97.5%
Rys.5. Predykcje tygodniowej liczby raportowanych przypadków zakażenia w ciągu kolejnych 4 tygodni. W lewym górnym rogu zamieszczono punktowe predykcje modeli na dzień 2020-10-03. Model grupy MOCOS jako predykcję punktową wskazuje 3694 tygodniowo zaraportowane przypadki zakażenia COVID-19 w Polsce w tygodniu kończącym się na dzień 2020-10-03. Wewnętrzna wiązka wyznaczona jest przez kwantyle 25%-75%, zaś zewnętrzna wiązka przez kwantyle 2.5%-97.5%