Trend wznoszący

Rys.1. Dzienna liczba zdiagnozowanych oraz średnie liczby zdiagnozowanych z 7 i 14 dni od 12/04/2020 do 30/08/2020.

Od 31. lipca, 7-dniowa średnia dziennych przyrostów zachorowań wzrosła z ok. 520 do ok. 730 w dniu 30.08.

Jeżeli aktualne tempo wzrostu nie zmieni się, to w przeciągu najbliższego miesiąca 7-dniowa średnia dziennych przyrostów zachorowań najprawdopodobniej wzrośnie do średnio ok. 870 nowych przypadków dziennie (90% przedział ufności dla średniej 7-dniowej wynosi ok. (660, 1280)).

Rys.2. Prawdopodobne trajektorie dziennej liczby zdiagnozowanych do 29/09/2020 na podstawie modelu mikrosymulacyjnego. Trajektorie dopasowano do danych od dnia 31/07/2020 do dnia 30/08/2020. W tej analizie założono, że w przyszłości utrzymane będą te same restrykcje i ten sam poziom testowania jak obecnie. Czarnymi kropkami oznaczono dzienne przyrosty w Polsce w okresie ostatniego miesiąca. Czarną linią ciągłą oznaczono uśrednione dzienne przyrosty w Polsce przy użyciu 7-dniowej średniej kroczącej. Każda z niebieskich linii odpowiada wynikowi jednej z symulacji modelu, które przybliżały sytuację w Polsce w ciągu ostatniego miesiąca. Czarne przerywane linie pokazują kwantyle prognoz: są to odpowiednio kwantyle rzędu 5%, 50% i 95%. Czerwone przerywane linie pokazują minimum i maksimum wygenerowanych przez model prognoz, są dodatkowo wygładzone przy użyciu 7-dniowej średniej kroczącej.