Trend wznoszący

Od momentu pierwszych rozluźnień restrykcji ogłoszonych z końcem kwietnia, mobilność Polaków konsekwentnie wzrastała z poziomu -60% względem wartości referencyjnej, tj. mobilności obserwowanej od początku roku do połowy marca, i od połowy lipca utrzymuje się na poziomie +70-80% względem wartości referencyjnej[1]. Jednocześnie, od połowy lipca do ok. 10 sierpnia obserwowaliśmy mocny wzrost dziennych przyrostów zachorowań, który w ciągu ostatnich dwóch tygodni znacząco spowolnił.

Rys.1. Dzienna liczba zdiagnozowanych oraz średnie liczby zdiagnozowanych z 7 i 14 dni od 12/04/2020 do 24/08/2020.

Od 24. lipca, 7-dniowa średnia dziennych przyrostów zachorowań wzrosła z 375.86 do 725.43 w dniu 23.08.

Jeżeli aktualne tempo wzrostu nie zmieni się, to w przeciągu najbliższego miesiąca 7-dniowa średnia dziennych przyrostów zachorowań najprawdopodobniej wzrośnie do średnio ok. 800 nowych przypadków dziennie (90% przedział ufności dla średniej 7-dniowej wynosi ok. (600, 1200)).

Rys.2. Prawdopodobne trajektorie dziennej liczby zdiagnozowanych do 22/09/2020 na podstawie modelu mikrosymulacyjnego. Trajektorie dopasowano do danych od dnia 24/07/2020 do dnia 23/08/2020. W tej analizie założono, że w przyszłości utrzymane będą te same restrykcje i ten sam poziom testowania jak obecnie. Czarnymi kropkami oznaczono dzienne przyrosty w Polsce w okresie ostatniego miesiąca. Każda z niebieskich linii odpowiada wynikowi jednej z symulacji modelu, które przybliżały sytuację w Polsce w ciągu ostatniego miesiąca. Czarne przerywane linie pokazują kwantyle prognoz: są to odpowiednio kwantyle rzędu 5%, 50% i 95%. Czerwone przerywane linie pokazują minimum i maksimum wygenerowanych przez model prognoz, są dodatkowo wygładzone przy użyciu 7-dniowej średniej kroczącej.