Der Aufwärtstrend

Rys.1. Dzienna liczba zdiagnozowanych oraz średnie liczby zdiagnozowanych z 7 i 14 dni od 12/04/2020 do 30/08/2020.

Seit dem 31. Juli stieg der 7-Tage-Durchschnitt der täglichen Inzidenzrate von etwa 520 auf etwa 730 am 30. August.

Wenn die derzeitige Steigerungsrate unverändert bleibt, dürfte der 7-Tage-Durchschnitt des täglichen Krankheitswachstums im Laufe des nächsten Monats auf durchschnittlich etwa 870 neue Fälle pro Tag ansteigen (das 90%-Konfidenzintervall für den 7-Tage-Durchschnitt liegt bei etwa (660, 1280)).

Rys.2. Prawdopodobne trajektorie dziennej liczby zdiagnozowanych do 29/09/2020 na podstawie modelu mikrosymulacyjnego. Trajektorie dopasowano do danych od dnia 31/07/2020 do dnia 30/08/2020. W tej analizie założono, że w przyszłości utrzymane będą te same restrykcje i ten sam poziom testowania jak obecnie. Czarnymi kropkami oznaczono dzienne przyrosty w Polsce w okresie ostatniego miesiąca. Czarną linią ciągłą oznaczono uśrednione dzienne przyrosty w Polsce przy użyciu 7-dniowej średniej kroczącej. Każda z niebieskich linii odpowiada wynikowi jednej z symulacji modelu, które przybliżały sytuację w Polsce w ciągu ostatniego miesiąca. Czarne przerywane linie pokazują kwantyle prognoz: są to odpowiednio kwantyle rzędu 5%, 50% i 95%. Czerwone przerywane linie pokazują minimum i maksimum wygenerowanych przez model prognoz, są dodatkowo wygładzone przy użyciu 7-dniowej średniej kroczącej.